Lời khuyên của GS. BS Phạm Gia Khải về bệnh mỡ máu

Một câu hỏi cuối cùng xin được dành cho GS. Phạm Gia Khải. Giáo sư có thể đưa ra một lời khuyên nào dành cho tất cả người, kể cả tất cả những người chưa bao giờ bị bệnh này và cũng đối với những người đang trong tình trạng bị bệnh mỡ máu này một lời khuyên…

Xem video