Tầm nhìn

Công ty CP PT Thảo dược Việt Nam mục tiêu trở thành một trong những công ty Dược phẩm hàng đầu của Việt Nam trong việc:

  • Cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tốt.
  • Nỗ lực phát triển tập trung vào các sản phẩm hỗ trợ điều trị mỡ máu, mỡ gan, hướng tới vị trí dẫn đầu trong dòng sản phẩm này.